Die voorsiening van woonfasilitiete vorm deel van die spektrum van  versorging.  Veilige en gerieflike behuising met  ‘n   omgewing wat  emosionele ondersteunend is  bevorder  nie alleen die algemene welsyn van die bejaarde nie  maar dra ook by tot  langer  onafhanklike funksionering.  Die sentrum se strewe is dus om deur bekostigbare en toeganklik dienste, bejaardes te bemagtig en te ondersteun om so lank as moontlik ‘n aktiewe en konstruktiewe bydrae tot die gemeenskap te  lewer. 

Die primêre doel  is om bekostigbare, veilige  behuising aan bejaardes  te voorsien  wat dit vir hulle moontlik sal maak om  selfstandig te bly woon en dat dit ons strewe is dat elke inwoner ‘n veilige en aangename  verblyf sal geniet .

Die volgende eenhede wat oor sy eie tuintjie beskik is beskikbaar:

Enkelwoonstelle, een-en tweeslaapkamer woonstelle.  Hierdiè eenhede word tans volgens die Bewoningsregkonsep verkoop en navrae kan gerig word.

Kontak inligting

Melville Rylaan 100
Brandwag,
Bloemfontein.
9301
Tel : (+27) 51 444 3865
Faks : (+27) 51 444 0465

 

info@mvva.org.za

 

Aanwysings 0

Kontak ons 0

links01 links02 links03
links04 links05 links06